Pedagogiska pärlor

Med våra Pedagogiska pärlor vill vi inspirera till att använda Mångkulturella almanackan i pedagogisk verksamhet. Vi publicerar Pedagogiska pärlor i en dubbelsidig PDF för utskrift nästan varje månad. (Ibland slår vi ihop två månader på sommaren). Materialet kan användas från förskolan till vuxenverksamheter  –  välj ut, anpassa och utveckla efter vad som passar dig och din grupp. Varje blad innehåller en lista med korta tips och två mer utarbetade övningar; en är  inriktad på diskussion, analys eller utforskande och en där någon dag får inspirera till skapande.

Varje år som vi givit ut dem har fått sin egen sida:

Se Pedagogiska pärlor från 2023

Se Pedagogiska pärlor från 2022

Se Pedagogiska pärlor från 2021

Se Pedagogiska pärlor från 2020

Se Pedagogiska pärlor från 2019

Se Pedagogiska pärlor från 2018

Se Pedagogiska pärlor från 2017

Ibland hänvisas i äldre Pedagogiska pärlor till text i det årets (t.ex. 2019) Mångkulturella almanacka. Alla texter från tidigare års almanackor finns publicerade här på sidan och går att söka fram.

Några pedagoger berättar

Elisabeth Friberg berättar om hur hon arbetar med Mångkulturella almanackan i gymnasiet.

Kajsa Larsson har Mångkulturella almanackan i sitt klassrum med förstaklassare.

På Astrakan daglig verksamhet gör de en tidning som ofta handlar om högtider. Hantverkspedagog Anna-Kaisa Gichia berättar.

Niklas Öström har gått igenom hur almanackan används i likabehandlingsarbete.


Marit Nygård är redaktör för de Pedagogiska pärlorna. Marit arbetar som utbildare på Mångkulturellt centrum. Hon är gymnasielärare med interkulturell profil och har (tillsammans Anja Norell och Lotta Armijo Holmberg) tagit fram Lås Upp, ett normkritiskt metodmaterial.

Andra pedagoger och medarbetare på Mångkulturellt centrum bidrar också till de Pedagogiska pärlorna. Bilderna i pärlorna är dels foton till övningar, dels bilder ur de årens almanackor.