Namn och namnsdagar

Vad heter du? Att fråga efter namnet på den vi möter betyder någonting: Jag ser dig! Du är en person med en historia att berätta! Så viktigt är namnet att det tillhör det första vi frågar om, och det första som en människa i fångenskap berövas.

I dagens Sverige finns över en kvarts miljon olika namn i bruk (alla stavningar inräknade). Den vanliga almanackans 615 namn speglar svensk kulturhistoria, men inte den svenska befolkningen och de namn som faktiskt bärs av vuxna och ges till barn i Sverige idag. Dags alltså för lite variation – och inspiration!

Följ med på en svindlande resa i vår alternativa namnlängd.

Den börjar bland universums stjärnor, dyker sedan ner i det vatten där livet på jorden en gång uppstod, och slutar med de egenskaper och känslor vi planterar i våra barn genom de namn vi ger dem.

Förnamn från olika språkområden

Arabiska namn – fromhet och skönhet

Arameiska namn – med gammal historia

Chilenska namn – katolicism och mapuches

Eritreanska namn

Finska namn – traditioner från fyra väderstreck

Grekiska namn – alla har en namnsdag

Kurdiska namn – inspirerade av det som är vackert

Persiska namn – eld, stjärnor och snö

Polska namn – smeknamn och namnsdagar

Samiska namn – en hemlig historia

Svenska namn – tusen år av trender

Syrianska/assyriska namn – helgon och diaspora

Thailändska namn – smeknamn och titlar

Turkiska namn – en nyckel till språket