Köp almanackan

Rörelse är 2023 års tema. Vi berättar om högtider som innehåller eller karaktäriseras genom någon fysisk rörelse – en salig blandning av pilgrimsvandringar, himlafärder, flyttande renar, Lucia-tåg, Halloween-bus, flykt och migration. Folkrörelserna har också sin givna plats.

149 kr + frakt. Mängdrabatt vid köp av 10 eller fler: 130 kr.

Beställ här!

Mångkulturella almanackan ges ut i samarbete  med  Ålands landskapsregering. Den finns på  förskolor, skolor och äldreboenden på Åland.

Beställ Mångkulturella almanackan till din arbetsplats! Häng upp den där ni möter andra, eller sitter ner med varandra. För inspiration & inkludering.
Låt dagarna hjälpa er på vägen. För skyltning kopplat till högtider och minnesdagar i butiker och på bibliotek.
För pyssel och prat i pedagogisk och kreativ verksamhet.
För att uppmärksamma dagar på boenden och hos brukare.
För planering.
För inspiration till menyn.
För aktiviteter och programpunkter.
För samtal i personalrummet.
För att uppmärksamma kollegans högtider.
För att fira, minnas och högtidlighålla.
För att synliggöra dina dagar för de andra.