Rättelser

Rättelser till 2021 års tryckta almanacka.

Maj. Korrekturfel i nedersta rubriken! Ska vara ”Månen och solen viktiga för wiccaner”

December. Korrekturfel. 31 december, Nyårsafton, har olyckligt fallit bort genom att den täckts med svart. Men det blir Nyårsafton även 2021!