Rättelser

Rättelser till 2022 års tryckta almanacka.

1 februari. Här har tibetanska nyåret felaktigt lagts tillsammans med en rad andra nyår. Tibetanska nyåret är 2022 den 3 mars.

En hopblandning av de två högtiderna Laylat al-Raghaib (3 februari) och Laylat al Bara’at (19 mars) har skett och därför har beskrivningarna blivit fel.

3 februari. Laylat al-Raghaib eller Regaip Kandili, kallas för Önskenatten och är en av de fem välsignade Kandil-nätterna i islam.

19 mars. Laylat al Bara’at kallas för Förlåtelsens natt och är ett firande inför den muslimska fastemånaden ramadan.

På det andra september-uppslaget står om att Heliga korsets upphöjelse firas både 14 och 27 september, men det står felaktigt oktober i rubriken.

Älgjakten. Eftersom vårt kalendarium till största delen görs året innan på våren missade vi en lagändring i älgjakternas start. Tidigare startade norra Sveriges jakt första måndagen i september och södra Sveriges andra måndagen i oktober, men från 1 juli 2022 inleds jakten på fasta datum. 1 september i norra och i 8 oktober i södra Sverige oberoende av veckodag. Ytterligare ett misstag från oss är att södra Sveriges jaktstartsdatum har halkat bak en månad.

Om du upptäcker någon felaktighet i 2022 års almanacka blir vi tacksamma om du skriver till oss på almanackan@mkcentrum.se