Världshumanistdagen

Världshumanistdagen firas den 21 juni. Det är då sommarsolståndet infaller på vårt norra halvklot. Årets längsta dag, midsommardagen, är en bra vald dag tycker Yvonne Nenander vice ordförande i organisationen Humanisternas Stockholmsavdelning.

– Men det är klart, i Sverige är det svårt att få uppmärksamhet då, säger hon. Det går bara inte att konkurrera med midsommar som ju är en av våra absolut största festdagar – fastän det är en rörlig helgdag numera och flyttad till veckohelgen.

World Humanist Day uppstod i USA på 1980-talet. Idag är den 21 juni en viktig märkesdag för hela den internationella humanistiska rörelsen.

Vad ska ni göra på dagen?

– Vi brukar uppmärksamma demokrati och människors lika värde på olika sätt. På Världshumanistdagen just i år kommer vår lokalavdelning Stockholmshumanisterna att vara medarrangörer i en manifestation emot hedersvåld på Sergels torg tillsammans med GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Efteråt har vi picknick i Kungsträdgården. Håll utkik på Facebook om eventet för uppdaterad information

Vilka är då förbundet Humanisterna och vad menar de med sekulär humanism? Så här säger Yvonne Nenander:

– Sekulär humanism sätter människan i centrum. Vi anser att människan kan ta moraliskt ansvar och hitta vetenskapliga metoder som förklarar det som sker i världen.  I ett sekulärt samhälle är all myndighetsutövning och offentliga beslut livsåskådningsneutrala. Mänskliga fri- och rättigheter är överordnade alla religiösa dogmer, kulturella seder och livsåskådningar. Självklart ska man ha rätt att tro på vad man vill och utöva sin livsåskådning, så länge detta inte kommer i konflikt med andras rättigheter. I vår mångkulturella värld är det viktigt att vi respekterar varandra även om vi tycker och tror olika. Ett sekulärt, öppet och demokratiskt samhälle är därför en förutsättning för verklig religions- och livsåskådningsfrihet. Humanisterna verkar för att detta ska bli verklighet, inte bara på papperet utan också i praktiken.