Hiv idag är inte som igår

Internationella aidsdagen uppmärksammas den första december sedan snart 30 år tillbaka. Den instiftades 1988 av folkhälsoministrar från olika länder.  Nu, 2016, lever ungefär 37 miljoner människor med hiv i världen. Martina Junström är chefredaktör för Insikt som ges ut av Lafa – enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting.

I höstas gjorde ni ett specialnummer om hiv. Varför?
Vi ville berätta att nästan allt i Sverige har blivit bättre när det gäller hiv. Det finns idag mediciner som pressar ner viruset så mycket att det inte ens går att mäta i blodet längre. De gör det möjligt att leva ett friskt liv med hiv och lika länge som om man inte haft viruset. Man kan utbilda sig, resa, arbeta och få barn som inte riskerar att födas med hiv. Har man en framgångsrik behandling, och det har de flesta i Sverige, är risken att föra viruset vidare till någon annan sexuellt i princip lika med noll, även om personer som har hiv fortfarande uppmanas att använda kondom.

Martina Junström. Foto Ulrica Zwenger
Martina Junström. Foto Ulrica Zwenger

Så allt är bra då?
Jag önskar att jag kunde säga det. Men tyvärr finns det så stor okunskap och fortfarande så mycket fördomar om hiv att många inte vågar berätta om sin hivstatus. Enligt en undersökning som gjordes förra året har en av fem aldrig berättat för någon, inte ens för sina närmaste. Dessutom påverkar omgivningens negativa attityder mångas självbild. Och det finns fortfarande personer som misstänker att de har hiv men inte vill eller vågar testa sig – mycket av rädsla för omgivningens reaktioner. Och det är ju enormt sorgligt, vi vet ju att ju snabbare man börjar medicinera ju mindre skada tar kroppen. Dessutom minimeras riskerna att viruset förs vidare till andra. Man brukar säga att de som för hiv vidare till andra i Sverige idag är de som inte själva känner till sin hivstatus.

Hur ser det ut i resten av världen?
Man räknar med att det finns cirka 37 miljoner människor som lever med hiv. Under flera år fanns en glädjande utveckling mot allt färre nya fall, mycket tack vare billigare och bättre mediciner som allt fler får tillgång till. Men på den stora världsaidskonferensen i Durban i somras varnade FN-organet UNAIDS om att den positiva utvecklingen verkar ha avstannatunder den senaste femårsperioden, i alla fall då det gäller vuxna. I vissa regioner sker istället en oroväckande ökning. Till de mest utsatta grupperna hör flickor och unga kvinnor i fattiga länder som i många fall saknar både kunskaper och handlingsutrymme att till exempel kräva kondom för att undvika att få hiv.

 

Särtrycket går att läsa här: http://lafa.nu/Sidor/Aktuellt/Sartryck/