Nationella minoriteter

Mångkulturella almanackan och Mångkulturellt centrum erbjuder tre föreläsningar och en stadsvandring i Stockholm om Sveriges nationella minoriteter.

Nationella minoriteter – då och nu

I föreläsningen redogörs för de nationella minoriteterna och deras språk, historia i Sverige, historiska oförrätter och vägen till nationell minoritetsstatus.  Hur ser situationen ut i dag? Vilka utmaningar finns? Hur ser framtiden ut för grupperna och deras språk?  Föreläsningen kan anpassas efter förkunskaper och fungerar därför bra såväl i grundskolan som för fortbildning för lärare, tjänstemän och andra med uppdrag inom förvaltningskommuner.

Sverigefinnar och finska språkets historia och framtid i Sverige

Från skam och språkförlust till språklig revitalisering och upprättelse.
Sverigefinnarna har en lång historia i Sverige. Situationen för det finska språket i Sverige har skiftat genom åren.  Hur har förtryck och oförrätter sett ut, och hur har den språkliga assimileringspolitiken påverkat finska språkets status och Sveriges finsktalande? Hur har den sverigefinska självorganiseringen sett ut? Diskussion kring finska språkets ställning idag och om betydelsen av status som nationell minoritet.

Att arbeta med nationella minoriteter och deras språk

Föreläsningen riktar sig framförallt till tjänstepersoner och politiker som ingår i förvaltningsområden för de nationella minoritetsspråken.

Sedan 2010 är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska officiella nationella minoritetsspråk. I uppdraget ingår bland annat synliggörande och revitalisering av de nationella minoriteterna och deras språk. Hur ska det allmänna arbeta med dessa frågor, och varför är det viktigt? Vad säger forskningen? Hur ska myndigheter och organisationer förhålla sig till lagstiftningen och internationella konventioner? Hur ska implementering av dessa se ut?  Föreläsningen presenterar goda exempel och erfarenheter, både internationellt och från Sverige.

Stadsvandring i Stockholm i de nationella minoriteternas fotspår

I århundraden har Stockholm bebotts av människor med annat eller fler modersmål än svenska. Finsktalande har bott i staden så länge som den har funnits. De nationella minoriteterna har i den offentliga miljön lämnat efter sig ytterst lite spår i förhållande till sin långa närvaro och gruppernas storlek. Men de finns, om man bara vet var man ska leta! Stadsvandringen är en resa från medeltidens Stockholm till tiden för arbetskraftsinvandring och miljonprogrammets tid.
Läs här om en stadsvandring i juni 2019

Kontakta: andreas.jonasson@mkcentrum.se


Presentation av Andreas Ali Jonasson, religionsvetare och minoritetspolitisk sakkunnig

Andreas är en av redaktörerna för Mångkulturella almanackan. Han har arbetat med frågor som rör nationella minoriteter i 15 år och har själv bakgrund i de nationella minoriteterna samt personlig erfarenhet av språklig revitalisering. Han har suttit i samrådsgrupper och som rådgivare i utredningar rörande nationella minoriteter. Dessutom har han översatt barnböcker till meänkieli, designat den sverigefinska flaggan och varit kåsör i Sveriges radio. Under 2017 startade han projektet Meänkielipepp, där han genom sociala medier och i radioinslag med samma namn i Sveriges Radio P4 Norrbotten en gång i veckan lärde ut ord och fraser på meänkieli.

2015 tilldelades Andreas  Minoritetsspråkspriset till minne av Markku Peura. I motiveringen nämns bland annat att ”Andreas har varit med och främjat den sverigefinska kulturen och han har även aktivt arbetat med många språkfrågor. Han har genom dikter, texter och föreläsningar lyft fram dagens sverigefinskhet. ”

Andreas har under 10 års tid givit föreläsningar om de nationella minoriteterna i grundskolor såväl på universitetsnivå som vid fortbildningar inom kommuner och landsting för politiker, tjänstemän och anställda i verksamheter som kommer i kontakt med de nationella minoriteterna.