Turkiska namn – en nyckel till språket

Oftast har man ett namn, ibland två. Det är vanligt att barn namnges efter äldre släktingar. Många namn kan bäras av både flickor och pojkar. Och vissa namn kan användas både som för- och efternamn.

Speciellt för det turkiska namnskicket är också att så många av namnen tillhör vardagsspråket – det går att bygga upp en användbar ordlista utifrån en vanlig klasslista eller deltagarförteckning.

Här nedan har vi samlat exempel på namn utifrån några olika inspirationskällor.

Från universums stjärnor till rosen i regnet

Naturen i alla dess skepnader är en stor inspirationskälla vid namngivning. Många namn är mycket vanliga, andra kan vara personliga val. Se bara på rikedomen i följande lista:
Aslan – lejon
Damla – droppe
Deniz – hav
Elmas – diamant
Evren – universum
Filis – skott
Günes – sol
Kaya – klippa
Nesrin – nyponros
Yağmur – regn
Yildiz – stjärna

Drömmar, längtan och vardag

Många namn uttrycker djupa känslor, ibland med tydlig koppling till migration. Tre flicknamn får exemplifiera: Gurbet betyder förskingring/exil, Hasret betyder längtan och Özlem  betyder saknad.

Även politik och andra drömmar om samhället finns återspeglat bland vanliga förnamn. Till exempel Devrim (revolution), Baris (fred) och Eylem (rörelse).

Förr i tiden, innan man fick kunskap om och tillgång till preventivmedel, kunde man, om familjen fick många barn, ge de senast födda namn som Dursun (må det ta ett slut) eller Yeter (det räcker).

Namn ur religionen

De namn som tillhör religionens sfär utgör undantag till påståendet ovan om att namn har en vardagsbetydelse. Här handlar det istället om att namnen är kopplade till en enskild religiös gestalt.

Till exempel används både Adem (Adam) och Havva (Eva). En flicka kan heta Meryem (Maria) och en pojke Isa (efter profeten Jesus). Till den muslimska namnskatten med arabiska rötter hör Mustafa (ett av profeten Muhammeds namn) och Burak (efter det himmelska djur som förde profeten Muhammed till himlen). En flicka kan namnges Fatma – efter profeten Muhammeds dotter.

Andra vanliga namn

Under 2000-talets första decennium har de vanligaste pojknamnen varit Yusuf, Arda, Mustafa, Mehmet och Ahmet. De vanligaste flicknamnen under samma tidsperiod har varit Zeynep, Elif, Yağmur, İrem och Merve.

Tack till Emel Aydin och Yüksel Aydin