Kurdiska namn – inspirerade av det som är vackert

Kurdiska flickor får ofta namn efter något vackert i naturen, medan pojkar får namn för någon bra egenskap. Principen är att man kan ta ett ord som man tycker om och som är vackert och göra det till ett namn! Alla som kan språket kan alltså skapa nya namn. Ordets betydelse avgör om det passar som pojk- eller flicknamn, t.ex. skulle Bahar (vår) vara otänkbart som pojknamn. Men en del andra namn kan passa för båda könen, t.ex. Newroz (nyår) och Khabat (kamp).

Kurdiska

Kurdiska språket talas i ett område som framför allt omfattar delar av Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Det finns flera dialekter. Grovt indelat är de viktigaste nordkurdiskan (kurmandji) som talas i norra Kurdistan och skrivs med latinska bokstäver, och sydkurdiskan (sorani) som talas i södra och östra Kurdistan och skrivs med arabiska bokstäver.

Namnskick i irakiska Kurdistan

Bland kurder har det alltsedan islams inträde varit vanligt med islamiska namn, dvs. arabiska namn ur Koranen. Men kurdiska namn har blivit vanligare och vanligare när den nationella medvetenheten vuxit sig starkare. Det har t.ex. alltid varit vanligt att uppkalla nyfödda efter någon i familjen som man tycker mycket om, men nuförtiden väljer många hellre ett kurdiskt namn än att ge barnet ett muslimskt namn efter någon älskad släkting. Mamman har stort inflytande över namnet.

Efternamn

I södra Kurdistan (norra Irak) finns ingen tradition med efternamn, familjenamn. Ibland finns ett efternamn bildat på namnet på den ort man kommer ifrån eller den klan man tillhör, men annars har man flera namn efter varandra, det är då faderns namn. I Turkiet, däremot, har alla människor tvingats att ha turkiska efternamn. Man kan alltså inte på efternamnet avgöra om någon har kurdiskt påbrå. Det är egentligen ingen skillnad på namnen mellan de olika delarna av Kurdistan, eftersom namnen är kurdiska ord. Däremot skiljer sig uttalet. Av historiska skäl är det i södra Kurdistan som de kurdiska namntraditionerna har hållits levande.

I Turkiet

I Turkiet har kurdiska namn varit mer eller mindre förbjudna sedan 1920-talet. Därför var det inte ovanligt att personer förr hade ett turkiskt namn ”på pappret” och ett kurdiskt namn som var det namn man använde (t.ex Azad, på papperet Özgür). Turkiska medborgare i t.ex. Sverige, Danmark eller Tyskland som ville anmäla nyfödda medborgare till ambassaderna möttes där av en lista med godkända namn. Lagarna ändrades lite 2003, men fortfarande måste man hålla sig till de bokstäver som finns i turkiska alfabetet, vilket t.ex. utesluter namn med X och W (X är vanligt i nordkurdiska och uttalas ”kh”, W är också vanligt: tänk på newroz). Efter 1970 har kurdiska namn blivit alltmer vanliga bland kurder från Turkiet, 60-70% har kurdiska namn, uppskattar Amed Tigris.

I Sverige och exil

Här i Sverige förekommer det att kurdiska barn får två namn, ett kurdiskt och ett svenskt, för att ha valmöjlighet. Annars har man inte i kurdisk tradition mer än ett förnamn. Intresset för kurdiska namn ökar. Det finns hjälpmedel för att hitta dem, på internet kan man hitta namnlistor. Apec förlag i Spånga har gjort en almanacka för att uppmuntra föräldrar att välja kurdiska namn till sina barn. Amed Tigris skrev 1989 en bok på nordkurdiska om kurdiska namn i alla dialekterna. Han intervjuade personer från olika delar av Kurdistan och sammanställde detta stora material. Boken har blivit mycket uppskattad i Europa och är sedan länge slutsåld. Det har givits ut en liknande bok på sydkurdiska av Nasir Rezazi.

Vanliga kurdiska namn från norra Irak/södra Kurdistan

Flicknamn

Bahar (vår)
Beyan (morgon)
Chinar (platan)
Ciwan (vacker)
Dilsoz (den förtrogna)
Gêlas (körsbär)
Hêro (stockros)
Jian (liv)
Kajal (gasell)
Peyman (löfte)
Runak (dagsljus, ljus)
Sirwe (bris)
Tara (brudslöja)
Xunce (blomsterknopp)

Pojknamn

Amanc (målsättning)
Aram (lugn, stilla)
Aras (namn på en flod)
Azad (fri)
Barzan (vanligt efter 1961 efter Mustafa Barzani, också namn för ett område i vilket barzaniklanen bor sedan många år tillbaka)
Beston (namn på ett berg i östra Kurdistan)
Dana (klok, vis)
Goran (bofast – i motsats till nomad)
Hiwa (hopp)
Karzan (händig)
Newroz (nyår) är även ett flicknamn, anspelar på att bäraren är född vid den tiden på året
Omed (hopp)
Saman (förmögenhet)
Shemal (bris)
Sirwan (namn på en flod)
Zana (den som vet)

Några fler kurdiska namn

(f=flicknamn, p=pojknamn)

Tigris (Tigris) p
Agri (Ararat) p
Gulan (blomma) f
Frat (Eufrat) p
Zara (Sahara eller palats) f
Hawa (Eva) f
Khabat (kamp) f, p
Binaji (ögonsten) f
Evin (kärlek) f
Evindar (käraste) p

Uppgiftslämnare: Khabat Aref Marouf och Amed Tigris.

Boktips:
Amed Tigris: Naven kurdi (på nordkurdiska)
Nasir Rezazi: Newi kurdi (på sydkurdiska)