Eritreanska namn – Ficre Zehaie berättar:

Ofta ombeds släkten att komma med förslag, men det är farföräldrarna och föräldrarna som slutligen väljer barnens namn. I Eritrea är faderns namn barnets efternamn. Eritrea har många folkgrupper och domineras av två trosuppfattningar: den kristna och den muslimska. Eftersom de har mycket gemensamt delar de också en hel del namn, t ex är Ibrahim/Abrham och Hanna två mycket vanliga namn i Eritrea.

Tigreaner

Jag är själv från en kristen familj och kan mest om tigreaner, den största folkgruppen i landet. Inom gruppen finns det många olika sätt att ge namn.

Både bland äldre och yngre är kopplingen till religionen tydlig. Ändå finns en skillnad: de yngre – speciellt barn som föds utanför landet – döps till sådana bibliska namn som Josef, Michael eller Johannes. Detta tror jag beror på en önskan att välja namn som passar såväl hemma som internationellt. Förutom religiöst influerade namn finns det många som är inspirerade av historiska händelser. Den viktigaste är självständigheten i början av 90-talet. Många barn födda på 90-talet heter Nezanet (självständighet), Awet (seger), Selamawit (fred, fredlig), Johana (lycka), Hadnet (enighet), Smret (gå samman) eller Salina (en plats där ett av de avgörande slagen före självständigheten utspelade sig).

Andra namn har att göra med familjernas egna upplevelser och kan syfta på platser, önskningar, förhoppningar. Ett bra exempel är namnet Gash, en flod i Eritrea. Barnet föddes när familjen var på flykt vid stranden av floden och bars över floden i moderns famn med risk för livet. Sådana namn är vanliga, men eftersom de styrs av familjens egna upplevelser är namnen i sig ovanliga. Mer vanliga namn är Tibe som betyder ”må hon växa” och ges om spädbarnsdödlighet drabbat tidigare födda syskon. Motsvarande namn för pojkar är Tekie som betyder ”ersätta” och används även om andra än spädbarn har gått bort i familjen. Temesghen betyder ”tack” och ges till barn efter svårigheter som drabbat familjen. Desale betyder ”jag är lycklig för att barnet kom till oss”.