Chilenska namn – katolicism och mapuches

I Chile finns ett helgon för varje dag, i enlighet med den katolska traditionen. De vanligaste namnen har sina rötter i latinska, grekiska, germanska eller hebreiska namn, som María, Carmen, Alejandra , Carlos, Jorge och Rodrigo. Det är inte ovanligt ett barn ges namnet Jesus. Katolicismen och den europeiska namntraditionen kom till Chile med de spanska erövrarna på 1500-talet.

Den största urbefolkningsgruppen i Chile är mapuches som bor i södra delen av landet. De var det enda folket i Latinamerika som lyckades stå emot spanjorernas erövring. Mapuchenamn anknyter för det mesta till landskap, flora och fauna, men också till känslor eller ljus, som till exempel Pelokon, som betyder klarhet eller Calfumil, som betyder blått sken. Deras språk heter mapudungun.

Tio vanliga flicknamn

María
Carmen
Claudia
Alejandra
Paula
Francisca
Verónica
Carolina
Ana
Andrea

Tio vanliga pojknamn

Carlos
Jorge
Rodrigo
Juan
Claudio
Pablo
José
Luis
Cristian
Pedro

Vanliga mapuchenamn för flickor

Ayelen
Millaray (silver-/guldblomma, behaglig blomma)
Fresia
Rayén (blomma)
Yanka (pärla)
Lincoyán
Guacolda
Tegualda
Janeque

Vanliga mapuchenamn för pojkar

Caupolicán
Galvarino
Quelentaro
Lientur
Nahuel (tiger)
Lautaro