Arabiska namn – fromhet och skönhet

Arabiska namn är starkt influerade av islam, och man ger gärna sina barn namn som uttrycker religiös hängivenhet, t.ex. får pojkar ofta namn efter Koranens profeter. Särskilt Muhammed förekommer i många varianter, som Mahmud, Ahmad och Hamid. Man hämtar även många namn från bibeln, då islam anses härstamma från samma grund som judendomen och kristendomen. Ett av de vanligaste kvinnonamnen är Maria i olika former. Fromma namn har dels till syfte att skydda och välsigna bäraren, och dels att verka som en uppmaning till bäraren att leva ett gudfruktigt liv.

Bland flickor är det även ganska vanligt att ha ett namn som syftar på skönhet, naturens eller den egna. Farida (ojämförlig skönhet), Najma (stjärna), Zuhra (Venus), är några exempel. Man kan även bilda femininformer av pojknamn, eller av platser man har en särskild relation till, som ett berg eller t.o.m. ett helt land som i exemplet Souriya (efter Syrien).
Det är vanligt med diminutiver, särskilt om man har ett lite högtravande, fromt namn. Fatima kan t.ex. bli Fattoum eller Fattoush, och Hamid blir Hammoud. Det gör också att man inte förminskar namnet genom att använda det i alltför vardagliga sammanhang.

En tradition som lever kvar i Syrien är att fadern i en familj får tillnamn efter sin äldsta son, så att en man vars äldsta son heter Samer officiellt kallas Abu Samer, ”Samers far”. Söner får tillnamn efter sin far på motsvarande vis, så att sonen till Abdelrehim kallas ebin Abdelrehim (ebin=son).

Vanliga arabiska namn

(f=flicknamn, p=pojknamn)

Mohammed p
Yussuf p
Ali p
Fatima f
Nour f
Hassan p
Aisha f
Khalil p
Amina f
Adnan p
Bilal p
Masoud p
Salim p
Yasmin f
Tariq p
Samar f
Farideh f
Leila f

Källa:
Annemarie Schimmel: Islamic Names, 1989