Återförsäljare

Gamla Linköpings besökscenter & museibutik, Linköping

Kulturhuset, Stockholm

Aspuddens bokhandel, Stockholm

Bokslukaren, Stockholm

Sankt Pauls bok och papper, Stockholm

Upplandsmuseet, Uppsala

Kokobello, Södertälje

Läromedia, Örebro