Om oss

All tradition är förändring. Sedan 1990 har Mångkulturellt centrum givit ut Mångkulturella almanackan. Först som en enkel affisch, men med åren har den vuxit till något större. Vi gör det för att beskriva och synliggöra ett viktigt kulturarv. Något som har praktisk betydelse i vardagen för många.

Innehållet bygger på andra internationella almanackor, uppslagsverk, uppgifter från föreningar, församlingar och enskilda. Almanackan gör inte anspråk på att vara komplett. Synpunkter på innehållet välkomnas.

Se tidigare års almanackor

Kontakta oss på info@mkcentrum.se eller genom vår Facebook-sida.
Följ oss på Instagram.

Mångkulturellt centrum finns i Fittja. Genom forskning, utbildning och konstnärliga uttryck ger vi mångfalden en mötesplats och en röst.

mkcorange

http://mkcentrum.se