Arbetarrörelsens dag

Första maj är helgdag i många, många länder i världen.  I Sverige är den det sedan 1938. Det blev vår första icke-kyrkliga helgdag, nu har vi en till – 6 juni.

Det är en dag för demonstrationer och det är arbetarrörelsens dag. Historien bakom är lång och vindlande. Sedan 1890 är Första maj en internationell manifestationsdag för världens arbetare. Då var åtta timmars arbetsdag den viktigaste frågan.

Sverige började industrialiseras under slutet av 1800-talet. Arbetare organiserade sig med tiden i fackföreningar, och senare i politiska partier, för att kämpa för bättre villkor. Så bildades arbetarrörelsen. Samtidigt växte andra folkrörelser fram, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen, folkbildningsrörelsen och kvinnorörelsen. Alla dessa rörelser finns fortfarande kvar, och nya folkrörelser har vuxit fram när människor organiserat sig kring frågor som är viktiga för dem.