I museets dolda vrår – Mångkulturella almanackans start 1989

I en låda hittade vi ett gammalt maskinskrivet brev. Och svaret på hur gammal vår Mångkulturella almanacka är.

Brevet är inte daterat, men det framgår att det är skrivet i slutet av 1989. Det är skrivet från Sveriges Invandrarinstitut och Museum (som senare blev Mångkulturellt centrum) och riktar sig till Riksförbunden.  Med riksförbunden menades de organisationer som invandrare var organiserade i, det fanns t.ex. Chilenska riksförbundet, Italienska riksförbundet, Grekiska riksförbundet osv. Just 1989 hade 10 riksförbund slagit sig samman i Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, SIOS, som finns kvar än idag.

Ingrid Ramberg, som 1989 hette Lundberg, berättar:
– På den tiden blev centret ofta uppringt av skolor som ville veta till exempel när ramadan började – då fanns ju inget internet. Däremot fanns det andra likheter med dagens situation: en stark polarisering och många nyanlända. Ur allt detta föddes idén om en mångkulturell almanacka.

Almanackan kom ut i början av 1990 under namnet Mångkulturell almanacka. Och har sedan dess kommit varje år. I vårt arkiv finns inte almanackan från 1990 eller 1991 bevarade, men här ser vi almanackor från 1992, 1993 och 1996.

 

Hela brevet:

Till Riksförbunden

 

Sveriges Invandrarinstitut och Museum håller på med utgivningen av en mångkulturell almanacka för 1990. Den kommer att bli i affischformat och vi beräknar att den ska hinna färdigställas till början av januari. Det firas i Sverige många helg- och högtidsdagar som inte är allmänt kända och som vi därför skulle vilja hjälpa till att uppmärksamma.

Vi skulle vilja ha Er hjälp att ange de dagar som av särskild vikt bland just Ert förbunds medlemmar. De dagar vi skulle vilja ha med i kalendern är

  • religiösa helger
  • nationaldagar
  • nationella högtids- eller minnesdagar av annat slag

I den mån ovanstående är tillämpligt på Ert förbunds medlemmar vore vi mycket glada att få datum och benämning (gärna också en kort förklaring om det gäller ”okända” dagar). Vissa helger varierar ju som bekant år från år, men vårt intresse är att få datumen för 1990, enligt den svenska kalendern.

Eftersom tiden är knapp – snart är det nya året här – så är Ni välkomna att höra av Er antingen per brev, eller ännu hellre per telefon. Numret till Invandrarinstitutet är 0753-625 79 eller 611 77. På kvällstid går det även bra att ringa Sven Ek 08-85 12 76 eller Ingrid Lundberg 08-661 67 34.

Med tack på förhand för Er medverkan i den mångkulturella almanackan önskar vi en trevlig helg.

 

(Undertecknat: Ingrid Lundberg,  Sven Ek)

 


 

Läs mer om Riksförbundens historia: http://www.sios.org/historik.html