Krigsbarnens dag och Barnkonventionens

Alla barn har rätt till lek, vila och fritid, och till social trygghet, god levnadsstandard och utbildning. Varje barn har också rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Och barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar. FN:s Barnkonvention innehåller alla de mänskliga rättigheter som gäller speciellt för barn.

20 november är både Barnkonventionens dag och Krigsbarnens dag.

Det var Föreningen Finska Krigsbarn som tog initiativ till en särskild dag för barn som upplevt krig. Föreningens medlemmar vet mycket om barns behov av stöd och vänner. De tillhör de 70 000 barn som skickades ensamma från Finland till Sverige under andra världskriget. Riitta Lundeqvists mamma var bara fyra år:
– Mormor har berättat att mamma satt vid tågfönstret och tryckte näsan platt mot rutan. Det var det sista mormor såg av mamma på flera år.


Finska krigsbarn. Under vissa perioder kom dagligen nya kontingenter av barn till Stockholm för vidare destination. På bilden, från februari 1944, tas några nyanlända barn om hand av lottor. Barnen försågs noggrant med namn- och adresslappar. Bild från Wikipedia.