Franciskus predikade för fåglarna

Lovad vare du, min Herre för syster Måne och stjärnorna.
På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.
Ur Solsången en dikt av Franciskus av Assisi

Den 4 oktober firas både Djurens dag och Den Helige Franciskus dag. Franciskus blev helgonförklarad år 1228, två år efter sin död. Han är grundaren till franciskanorden. Det finns många legender om hur Franciskus predikade för djuren, bland annat fåglar, och om hur djuren tydde sig till honom.
År 1939 blev han utsedd till djurens skyddshelgon och 1980 till ekologins. Han är också Italiens skyddshelgon. Hans helgondag är den 4 oktober.
Påven Franciskus, som tillträdde år 2013, har tagit sitt påvenamn efter den helige Franciskus. Och påven har, precis som den helige Franciskus, visat sig vara en stor förkämpe för miljön och ha ett stort engagemang för jordens fattiga.

Franciskus predikan för fåglarna, Giotto. (Wikipedia)