Tema december 2015: Mänskliga rättigheter

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Det var drömmen om att förverkliga dessa ord från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  som Martin Luther King syftade på när han sa ”I have a dream…”.

Mänskliga rättigheter handlar både om sådant som varje människa har rätt att slippa, som diskriminering, förnedring, och fråntagande av rätten att bestämma över sitt eget liv. Men de handlar också om allt som varje människa har rätt att få eller göra: flytta, resa ut ur och åter till det egna landet. Och därtill vid behov söka och erbjudas skydd i ett annat land – asylrätten.

I december finns många dagar som leder tankarna till mänskliga rättigheter.

Mångkulturella almanackan 2015 uppslagen på december.
Mångkulturella almanackan 2015, uppslagen på december månad.