Oktober 2015

1 To Internationella dagen för äldre, FN

Kinas nationaldag

Nigerias nationaldag. Självständighetsdagen

2 F

3 L Tysklands nationaldag. Tyska enighetens dag
Markerar återföreningen 1990 av de båda tyska staterna.

4 S Kanelbullens dag, Sverige

 

Vecka 41

5 M Shemini atseret. Slutfesten, judar
Slutfesten avslutar Sukot.

Internationella dagen för lärare, FN

Internationella barndagen, Sverige

6 Ti Simchat tora. Torafesten, judar
Denna dag avslutas – och inleds – läsningen av den heliga skriften, Toran.

7 O Birgitta av Vadstena. Helgondag, katoliker

Världsdagen för människovärdigt arbete, ITUC

8 To

9 F Hangul. Koreanska alfabetets dag, Sydkorea
Detta skriftspråk, infört år 1446, är ett av få i bruk som konstruerats utifrån expertkunskap. Det har sagts att den klipske kan lära sig koreansk skrift på en förmiddag, den tröge behöver en hel vecka.

Ugandas nationaldag. Självständighetsdagen

Minnesdag för den svenska slavhandelns offer, Afrosvenskarnas riksförbund
Den 9 oktober 1847 avskaffade Sveriges riksdag transatlantisk slavhandel och de svarta slavarna på den svenska kolonin S:t Barthélemy friköptes.

10 L

11 S Internationella flickdagen, FN

 

Vecka 42

12 M Día de la Resistencia Indígena, Ursprungsfolkens kampdag, Latinamerika
Då européerna anlände till Amerika, den 12 oktober 1492, kom de inte till en obebodd kontinent. Där fanns redan en mängd olika folkslag och riken med egna språk och kulturer. Idag vill många göra denna minnesdag över motståndet mot kolonialismen till en dag med fokus på framtiden – på Moder Jord och på klimaträttvisa.

Spaniens nationaldag

Columbusdagen, USA

Civilkuragets dag, Syndikalisterna
Dagen högtidlighåller minnet av mordet på Björn Söderberg. Att våga stå för en egen uppfattning, även när det innebär en personlig risk, det är civilkurage.

Thanksgiving, Kanada

13 Ti Nymåne

Navaratri. Nio nätter, hinduer
Under denna helg tillbes Durga, modersgetsalt och en symbol för styrka. En lyckosam period för nystart i livet.

14 O Hijra. Muslimska nyåret

Mors dag, Vitryssland

15 To Vita käppens dag, Synskadades riksförbund

16 F

17 L

18 S

 

Vecka 43

19 M

20 Ti Kvinnodagen, Vietnam

21 O

22 To Dussera, hinduer
Avslutningen av Navaratri firas som det godas seger över det onda.

Internationella stamningsdagen

23 F Ashura. Imam Husseins martyrskap, shiamuslimer
För shiamuslimer är denna dag höjdpunkten på högtidlighållandet av Husseins martyrdöd under slaget vid Karbala år 61 (680 e.Kr.). I processioner och sorgespel iscensätter man Husseins kamp och död. För sunniter är dagen en fastedag till minne av när Noak lämnade arken och när Moses räddades ur Egypten.

Ungerns nationaldag. Ungernrevolten 1956

24 L FN-dagen

25 S Sommartid slutar

 

Vecka 44

26 M Österrikes nationaldag. Neutralitetsdagen

27 Ti Fullmåne

28 O Ochi. Nejdagen, Grekland

Tjeckiens nationaldag

29 To Turkiets nationaldag. Republikens dag

30 F

31 L Halloween, många länder

Alla helgons dag, Sverige
Tusentals brinnande ljus på en kyrkogård en mörk novemberkväll är en mäktig syn. Att tända ljus till de dödas minne på just helgonens dag är en ganska ny sed i Sverige. Men själva tron på att de döda behöver vägledas hem med ljus eller eldar är urgammal och finns i många kulturer.

Samhain. Wiccanska nyåret