Maj 2015

1 F Första maj många länder

Stora bededag, Danmark

Beltane. Fruktsamhetens högtid, wiccaner

2 L

3 S Polens nationaldag. Konstitutionsdagen, Polen

Internationella dagen för pressfrihet, FN

Mors dag, Litauen, Portugal, Spanien, Ungern

Vecka 19

4 M Fullmåne

Vesak. Buddhadagen, buddhister
Buddhismens största högtid infaller vid fullmåne i maj. Då firar man Buddhas födelse, upplysning, bortgång och slutgiltiga nirvana.

Internationella muslimska kvinnodagen

5 Ti Barnens dag, Kodomo no hi, Japan

6 O Đurđevdan/Ederlezi. Vårfest (4 dagar), Södra Balkan, romer
En hyllningsfest till sommaren, som anses föra med sig förnyelse, lycka och välgång.

7 To

8 F

9 L Europadagen, EU

Segerdagen, Ryssland

Världsdagen för rättvis handel, WFTO

10 S Mors dag, Danmark, Finland, Tyskland, Turkiet m.fl. länder

Vecka 20

11 M Adoptionsdagen, Sydkorea.
Sedan Koreakrigets slut 1953 har närmare 200 000 internationella adoptioner genomförts från landet. Cirka 10 000 svenskar är adopterade från Sydkorea.

12 Ti

13 O Fátima. Katolsk pilgrimsfärd, Portugal
Pilgrimsfärder är vanligt inom många religioner. Muslimer beger sig till Mekka, judar till Jerusalem och kristna till exempelvis Rom, Lourdes eller – Fátima. På denna plats sägs jungfru Maria år 1917 ha uppenbarat sig för tre herdebarn. Hundratusentals pilgrimer besöker varje år Fátima.

14 To Kristi himmelsfärd, katoliker, protestanter
Kristi himmelsfärds dag infaller alltid på torsdagen 40 dagar efter påskdagen. Dagen har firats sedan 300-talet.

Teckenspråkets dag

15 F Laylat al Miraj. Profetens himmelsfärd, muslimer
Två änglar renade Profetens hjärta när han sov, förde honom till Jerusalem och därifrån till Gud. När Muhammed återvände till jorden uppmanade han de troende att be fem gånger om dagen, ”salat”. Denna dag inbjuds barnen att besöka moskén och be med de vuxna.

16 L

17 S Internationella dagen mot homo- och transfobi, IDAHOT
Fram till 17 maj 1990 definierade Världshälsoorganisationen homosexualitet som en sjukdom.

Syttende mai. Norges nationaldag

Vecka 21

18 M Nymåne

19 Ti

20 O Dhwa Ymanah. Johannes Döparens dag, mandéer

21 To Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling, FN

Montenegros nationaldag

22 F Jemens nationaldag

23 L Pingstafton, katoliker, protestanter

24 S Pingstdagen, katoliker, protestanter
Denna dag fylldes Jesu lärjungar av den helige Ande, fick förmågan att tala alla språk och reste ut i världen för att sprida den kristna tron.

Shavuot. Veckofesten (2 dagar), judar
En skördefest då synagogan smyckas med bladverk. Denna helg högtidlighålls också den händelse då Gud gav Israels folk Toran, den judiska trons skriftliga grund, vid berget Sinai. Toran består av de fem Moseböckerna, som även kristna och muslimer håller för heliga.

Eritreas nationaldag. Självständighetsdagen

 

Vecka 22

25 M Jordaniens nationaldag. Självständighetsdagen

26 Ti Mors dag, Polen

National Sorry Day, Australien

27 O Mors dag, Bolivia

28 To Etiopiens nationaldag

29 F Fête des Voisins. Grannfesten, Frankrike

30 L

31 S Pingst, ortodoxa

Internationella dagen mot tobak, FN

Mors dag, Frankrike, Haiti, Marocko, Sverige