Tema maj 2015: Arbete

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag, Första maj, är den enda helgdagen på året som är tillägnad det arbetande folket. I Sverige blev Första maj helgdag år 1939. Det är en dag som handlar om kamp för bättre villkor.

Arbete har i alla tider varit en drivkraft för migration. I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet emigrerade 1,5 miljoner svenskar, de flesta till Nordamerika. Under mitten av 1900-talet gick arbetskraftsinvandringen i stället till Sverige, t.ex. invandrade 450 000 finländare.

MAJ DETALJ