Oktober 2014

1 O Internationella dagen för äldre, FN

Kinas nationaldag
Till minne av folkrepublikens grundande 1949.

Nigerias nationaldag. Självständighetsdagen

2 To Hajj. Vallfärden, muslimer
Vallfärden drar årligen två miljoner muslimer från hela världen; alla som är friska och har möjlighet ska vallfärda till Mecka en gång i livet. Helgens andra dag, Arafadagen, firas till minne av när profeten Muhammed mottog Koranens sista verser vid Arafat, barmhärtighetens berg. Under vallfärden är alla jämbördiga, bär likadana vita kläder, besöker samma platser och genomför samma riter. Den som vallfärdat kan lägga titeln ”Hajji” till sitt namn.

3 F Durga Puja, hinduer

Tysklands nationaldag. Tyska enighetens dag
Markerar återföreningen 1990 av de båda tyska staterna.

4 L Eid al Adha. Offerhögtiden, muslimer
Offerhelgen avslutar vallfartstiden och är tillsammans med Eid al Fitr årets största högtid för muslimer. När de troende delar köttet från ett slaktat djur med familj, vänner och fattiga är det profeten Ibrahims offervilja man minns och strävar efter att själv efterlikna.

Jom Kippur. Försoningsdagen, judar
Den tionde dagen efter det judiska nyåret är Försoningsdagen. Under nyårshelgen ber man Gud om förlåtelse för alla fel man begått under året och lovar att försöka bli en bättre människa. Men Gud kan bara förlåta den som själv bett andra om förlåtelse, så på Jom Kippur förväntas ovänner sluta fred.

Dussehra, hinduer

Kanelbullens dag, Sverige

5 S Internationella dagen för lärare

 

V 41

6 M Internationella barndagen, Sverige
Internationella barndagen tillkom år 1925 i samband med en konferens i Genève ägnad barnens väl. Under många år firades den främst i kommunistiska länder. Ett idag mer känt firande hör samman med Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter från den 20 november 1989. I Sverige firas dagen i oktober.

7 Ti Birgitta av Vadstena. Helgondag, katoliker
Birgitta, född 1303 på Finsta gård i Uppland, kände redan som barn en dragning till klosterlivet. Efter ett långt liv som maka och mor grundade hon själv, med påvens godkännande, ett kloster för både munkar och nunnor i Vadstena. År 1373, efter en vallfärd till Jerusalem, avled Birgitta. Den 7 oktober 1391 helgonförklarades hon i Rom. 1999 utsågs hon av påven Johannes Paulus II till ett av Europas tre kvinnliga skyddshelgon.

Världsdagen för människovärdigt arbete

8 O Fullmåne

9 To Hangul. Koreanska alfabetets dag, Sydkorea

Ugandas nationaldag. Självständighetsdagen

Sukot. Lövhyddofesten, judar
Denna helg bygger man en suko, en hydda, utanför synagogan, till minne av de tillfälliga boningarna under judarnas 40-åriga vandring från Egypten till landet Israel.

Minnesdag för den svenska slavhandelns offer (Kommittén till åminnelse av svensk transatlantisk slavhandel)
Slaveriet i den svenska kolonin S:t Barthélemy i Karibien avskaffades 9 oktober 1847 genom att de sista slavarna friköptes av svenska staten för att hålla slavägarna skadelösa.

10 F

11 L Internationella flickdagen, FN

12 S Ursprungsfolkens kampdag, Día de la Dignidad de los pueblos originarios
I Latinamerika firas denna dag bland annat som ursprungsfolkens kampdag. Andra firar att Columbus nådde Amerika denna dag år 1492 – en händelse som många amerikaner inte anser är något att fira.

Spaniens nationaldag

Columbus dag, USA

 

V 42

13 M Thanksgiving, Kanada

14 Ti Mors dag, Vitryssland

15 O Vita käppens dag

16 To Shemini Atseret. Slutfesten, judar

17 F Simchat Tora, judar
Denna dag firas den heliga skriften Toran med procession i synagogan. Man avslutar en årslång läsning och börjar på nytt igen.

18 L

19 S

 

V 43

20 M

21 Ti

22 O Internationella stamningsdagen

23 To Diwali. Ljusets seger över mörkret, hinduer och Deepavali,  sikher
En glädjens fest som firar ljusets seger över mörkret. Under Diwalis fyra dagar brinner lyktor och oljelampor överallt, man umgås med familjen och ger varandra presenter. För många affärsmän i Indien är högtiden startpunkt för ett nytt räkenskapsår och en gynnsam tidpunkt att göra affärer. Diwali firas på många håll runt om i världen.

Ungerns nationaldag

Nymåne

24 F FN-dagen

Vikram. Hinduiska nyåret

25 L Hijra. Muslimska nyåret år 1436

26 S Sommartid slutar

Österrikes nationaldag. Neutralitetsdagen

 

V 44

27 M

28 Ti Nejdagen, Grekland
Den 28 oktober 1940 ställde Mussolini ett ultimatum: Låt Italien och Tyskland gå in i Grekland, annars blir det krig. Men den grekiske statschefen Metaxas sade ”Ochi” – ”Nej”. Inte långt därefter invaderades Grekland av italienska trupper och Grekland drogs in i andra världskriget.

Tjeckiens nationaldag

29 O Turkiets nationaldag. Republikens dag

30 To

31 F Halloween, många länder

Todos santos Allhelgondagen, Bolivia
Bolivianer dukar ett altare i tre våningar. Den översta representerar andevärlden, himlen. Här brukar man ställa kort på de avlidna anhöriga och ljus, den mittersta symboliserar livet på jorden och den understa pachamama, Moder Jord.