Augusti 2014

1 F Schweiz nationaldag

Fastan till Gudaföderskans avsomnande, ortodoxa
Guds Moders Avsomnande är en av de tolv stora högtiderna inom de orientaliskt ortodoxa och östkatolska kyrkorna. Det handlar om Jungfru Marias död. Högtiden firas den 15 augusti och föregås av en två veckors fasta. Högtiden är densamma som Jungfru Marie himmelsfärd som andra kristna firar samma dag.

2 L Sju systrars dag, Kina
En kinesisk Alla hjärtans dag, som bygger på en legend om omöjlig kärlek mellan den himmelska kejsarens yngsta dotter och en herde. De levde på var sida om Vintergatan och fick bara träffas en gång om året, på den kinesiska tideräkningens sjunde dag i den sjunde månaden.

Republikens dag, Makedonien

3 S

 

V 32

4 M

5 Ti Tisha be-Av. Fastedag, judar
En fastedag till minne av förstörelsen av Jerusalems tempel och exilen från Israel.

6 O Bolivias nationaldag. Självständighetsdagen

Hiroshimadagen
Hiroshimadagen högtidlighålls årligen den 6 augusti för att hedra alla de som dog eller fick sina liv ödelagda när atombomben föll över Hiroshima i slutet av andra världskriget. Det har kommit att bli en dag då man över hela världen tänder ljus för dem som dog men också anordnar demonstrerar eller seminarier för fred mot kärnvapen. I Hiroshima är det staden och borgmästaren som arrangerar manifestationen på platsen utanför Peace memorial Museum. Tiotusentals människor deltar och ett inslag är att man släpper ut fredsduvor. På andra platser i världen innehåller demonstrationerna så kallade die-ins då människor lägger sig på marken som om de vore döda för att symbolisera kärnvapnens offer och visa sin avsky för militär upprustning.

7 To

8 F

9 L Internationella dagen för världens ursprungsfolk, FN
Ursprungsfolk är ofta de första att drabbas av storskaliga projekt för utvinning av naturresurser. Men gruvor, biobränsleodlingar eller annat som ursprungsbefolkningar ibland protesterar mot kan på sikt hota både klimat och biologisk mångfald. Alltså värt att lyssna på argument och varningar!

10 S Fullmåne

Raksha Bandan. Syskonkärlekens högtid, hinduer
I Indien är det tradition att systrar knyter särskilda armband, rakhis, runt sina bröders handleder som ska skydda dem mot allt ont. I gengäld ger bröderna sina systrar gåvor och lovar att beskydda dem. Men rakhis kan man ge till alla man tycker om, för de är gjorda av kärlekens tråd

 

V 33

11 M

12 Ti Internationella ungdomsdagen, FN
Varje år skapar FN ett tema kring internationella ungdomsdagen för att på olika sätt uppmärksamma ungdomars situation runt om i världen. Dagen instiftades av FN 1999. I år är temat Ungdom och psykisk hälsa.

13 O

14 To Pakistans nationaldag. Självständighetsdagen

15 F Marie Himmelsfärd, katoliker
Eftersom Maria var Gudaföderska har hon en alldeles särskild betydelse och många katoliker vänder sig till just Maria med sina böner. Att Maria är viktig märks också på det faktum att både kvinnor och män kan få Maria som dopnamn.

Gudaföderskans avsomnande, ortodoxa

Indiens nationaldag. Självständighetsdagen

16 L

17 S Krishna Jayanti. Guden Krishnas födelse, hinduer
Krishna, den åttonde inkarnationen av guden Vishnu, föddes vid midnatt och för att fira detta möts man för en ceremoni vid templet på kvällen.

 

V 34

18 M

19 Ti Humanitära världsdagen, FN

Afghanistans nationaldag, självständighetsdagen

Fars dag, Brasilien

20 O Sankt Stefans dag, Ungern

21 To Surströmmingspremiär, Sverige
Antingen älskar man den eller så hatar man den: Surströmming lämnar få likgiltiga. Denna lättsaltade och jästa sill är tillsammans med norsk rakfisk två överlevande exempel på konserveringsmetoder med mycket gamla anor.

22 F

23 L Rötmånaden slutar, Sverige

Internationella dagen för slaveriets avskaffande, FN

24 S Ukrainas nationaldag. Självständighetsdagen

 

V 35

25 M Nymåne

26 Ti

27 O

28 To

29 F Ganesh Chaturthi. Elefantgudens högtid, hinduer

30 L

31 S