Oktober 2013

1 Ti Internationella dagen för äldre, FN
År 2011 var 1770 personer i Sverige över 100 år.

Kinas nationaldag

2 O

3 To Tysklands nationaldag

4 F Kanelbullens dag      Sverige

5 L Nio nätter, Navaratri, hinduer

Internationella dagen för lärare, FN

Nymåne

6 S

 

Vecka 41

7 M Birgitta av Vadstena, helgondag, katoliker
Birgitta (1303–1373) grundade efter ett långt liv som maka och mor ett kloster för både munkar och nunnor i Vadstena. Birgitta avled efter en vallfärd till Jerusalem. Hon helgonförklarades år 1391.

Internationella barndagen, Sverige
En dryg fjärdedel av världens befolkning, nästan två miljarder, är under 15 år. Andelen barn minskar – för 50 år sedan utgjorde barnen en tredjedel.

8 Ti Kroatiens nationaldag

9 O Koreanska alfabetets dag, Hangul, Sydkorea

Durga Puja  hinduer
Durga Puja pågår i fem dagar och firas till den tioarmade modersgudinnan Durgas ära. Från att först ha varit en fest för de rikaste hinduerna, blev den så småningom en samlande symbol för Indiens kamp för självständighet från britterna. Idag en jättehelg bland hinduer.

10 To

11 F

12 L Ursprungsfolkens kampdag, Día de la Dignidad de los pueblos originarios , Día de la raza, Latinamerika
När européerna med Columbus anlände till Amerika, den 12 oktober 1492, kom de till en kontinent med en mängd olika folkslag och riken med egna språk och kulturer. Idag vill många göra denna minnesdag över motståndet mot kolonialismen till en dag med fokus på framtiden – på Moder Jord och på klimaträttvisa.

Civilkuragets dag, syndikalisterna

Spaniens nationaldag

13 S Vallfärden Hajj, muslimer
Vallfärden samlar årligen två miljoner muslimer från hela världen; alla som är friska och har möjlighet ska vallfärda till Mecka en gång i livet. Under vallfärden är alla jämbördiga, bär likadana vita kläder, besöker samma platser och genomför samma riter. Den som vallfärdat kan lägga titeln ”Hajji” till sitt namn.

 

Vecka 42  

14 M Thanksgiving, Kanada

Columbus dag, USA

Dussera, hinduer

Mors dag, Vitryssland

15 Ti Offerhögtiden, Eid al Adha, muslimer
Offerhelgen avslutar vallfartstiden. När muslimer slaktar ett djur och delar köttet med familj, vänner och fattiga är det profeten Ibrahims offervilja man vill efterlikna. Ibrahims offer handlade om att han på Guds befallning skulle vara beredd att ge upp allt, till och med sin son Ismail. Men Gud såg hans underkastelse och gav honom istället en bagge att offra. Berättelsen finns också i Bibeln, där far och son heter Abraham och Isak.

Vita käppens dag, Synskadades riksförbund

16 O

17 To

18 F

19 L Fullmåne

20 S

 

Vecka 43

21 M

22 Ti

23 O Makedoniens nationaldag

24 To FN-dagen
FN, som grundades 1945, har 193 medlemsstater, den senaste är Sydsudan.

25 F

26 L

27 S Sommartiden slutar

Vecka 44

28 M Nejdagen, Grekland

Tjeckiens nationaldag

29 Ti Turkiets nationaldag

30 O

31 To Halloween, många länder
Halloween har firats i Sverige sedan 1990-talet. Barn, ungdomar och även vuxna klär ut sig på temat skräck, som benrangel, liemän, vampyrer, häxor och gastar. Halloweens ursprung är en uråldrig keltisk nyårsfest, Samhain, då osynliga krafter härjade och de döda återvände.