September 2013

1 S Fars dag, Australien, Nya Zeeland

Sikhernas heliga skrift, Guru Granth Sahibs installation i Gyllene templet i Amritsar, i delstaten Punjab, sikher

Vecka 36  

2 M Arbetets dag, Labor day, USA

Vietnams nationaldag

3 Ti

4 O

5 To Judiska nyåret, Rosh Hashana
Nyåret inleder de tio dagar fram till Försoningsdagen som man ägnar åt att tänka över sina synder och försöka gottgöra sina medmänniskor. Till den traditionella festmåltiden hör bland annat äpplen doppade i honung och runda challebröd som äts med honung istället för salt – symboler för det goda år man ber om.

Nymåne

6 F

7 L

8 S Internationella läskunnighetsdagen, FN
Analfabetismen har halverats sedan 1970 men fortfarande kan en av sex vuxna i världen inte läsa. Läskunnighet en mänsklig rättighet!

Vecka 37

9 M Elefantgudens högtid, Ganesh Chaturthi, hinduer

10 Ti

11 O Nyår, kopter

Etiopiska nyåret, Enkutatash
Infaller efter den långa regnperioden, då marken är gul av tusenskönor som symboliserar lycka. På nyårsafton är det fest. Dagen efter går man i kyrkan. Sedan går barnen från hus till hus med blommor och teckningar och sjunger nyårssånger. ”Enkuan Adresachu!” Gott nytt år!

12 To

13 F

14 L Försoningsdagen, Jom Kipur, judar

15 S

Vecka 38

16 M

17 Ti

18 O Chiles nationaldag

19 To Månfesten, Kina
En hyllningsfest till månen – symbolen för det som är helt och fulländat. Till festmaten hör månkakor stora som munkar, runda som månen och fyllda med allt från lotusfrön till korv. När mörkret fallet går man ut i fullmånens sken.

Lövhyddofesten Sukot, judar

Fullmåne

20 F

21 L Internationella fredsdagen, FN

22 S Höstdagjämningen
Höstdagjämningen är tillsammans med vårdagjämningen de två dygn på året då dag och natt är lika långa.

Vecka 39

23 M

24 Ti

25 O

26 To Shemini Atseret, Lövhyddofestens slut, judar

Europeiska språkdagen  EU
EU:s befolkning på 500 miljoner invånare talar omkring 80 inhemska språk. Till det kommer språken i de många invandrargrupperna. En rik mångfald att fira.

27 F Simchat Tora, judar
Denna dag avslutas – och inleds – läsningen av den heliga skriften, Toran.

28 L

29 S

Vecka 40

30 M